سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمازاول وقت درمیانه ی نبرد

امام و خود باوری و اعتماد به نفس در رزمندگان

خود باوری و اعتماد به نفس در یک ملت از این احساس ناشی می شود که آن ملت باور داشته باشد که می تواند در راه آرمان های خود بر هر موقعیتی چیره شود و این احساس توانائی را به صورت یک روحیه حماسی- دفاعی در برابر دشمنان خود بروز دهد. ( نائینی، مقاله بررسی عوامل روانی در دفاع مقدس ، 1376)

یک رزمنده در میدان جنگ باید به شخصیت و توانایی خود، همرزمان، فرماندهان و همچنین
طرح های عملیاتی و کارآیی سلاحها، تاکتیک های جنگی و کیفیت پشتیبانی از صحنه نبرد اطمینان داشته باشد. این اعتماد و باور مندی بشدت می تواند روحیه رزمی یگان را در طول نبرد تحت تأثیر قرار دهد. نیروی دشمن نباید در ذهن یک رزمنده، شکست ناپذیر مطرح شود. علاوه بر موارد فوق سابقه رزمی و پیروزی های آن یگان و فرماندهان آن در عملیات های مختلف و ذکر خاطرات و دستاوردهای آن می تواند به توسعه اعتماد بنفس و خود باوری و درنهایت روحیه رزمی کمک نماید . (همان )

حضرت امام(ره) نقش تعیین کننده ای در دمیدن خود باوری و اعتماد به نفس در ملت ایران در طول دفاع مقدس داشتند هنگامی که خبر هجوم ناگهانی عراق به امام (ره) می رسد ایشان به مصداق آیه شریفه « الا بذکر الله تطمئن القلوب » (رعد آیه 28 ) هیچ اضطراب و شتابزدگی از خود نشان نمی دهد . مرحوم حجه الاسلام سید احمد خمینی در این باره می گوید:

« بعد از این که عراق به ایران تجاوز کرد و چند فرودگاه را بمباران نمود، در همان ساعات اولیه شروع جنگ از ستاد مشترک به بنده خبر رسید و من هم به خدمت امام رفتم و به وی خبر دادمایشان هیچ عکس العملی که ناشی از دستپاچگی باشد، نشان ندادند و به حرف من گوش کردند»(دلیل آفتاب، ص123).

امام نه تنها از خبر هجوم دشمن متزلزل نشد بلکه نگرانی مسئولان و فرماندهان را به آرامش، اعتماد به نفس و خود باوری تبدیل کرد. آقای محمد علی انصاری در مجموعه خاطرات خود به عنوان یکی از اعضای دفتر امام خمینی(ره) می گوید:

«در جریان حمله عراق به ایران روزی که هواپیماهای متجاوز عراقی آمدند و تمام مرزهای جنوب و غرب کشور مورد حمله و تجاوز قرار گرفت، مسئولان و فرماندهان در حالی که واقعا گیج و مضطرب بودند، به خدمت امام(ره) رسیدند و چند لحظه امام با آنها دیدار داشت و آن ها را راهنمایی فرمود. هنگامی که بیرون آمدند، چنان روحیه گرفته بودند که یکی از آنها می گفت ، عراق را نابود می کنیم، یکی دیگر می گفت تا بغداد پیش می رویم!» ( سرگذشت های ویژه حضرت امام (ره)، ج 2، ص 57)

همچنین در ساعات اولیه تجاوز عراق به کشور برای ایجاد خود باوری، اعتماد به نفس و آرامش قلبی در مردم می فرمایند:

« ملت ایران نباید خیال کند که جنگی شروع شده است و حالا فرض کنید که دست و پای خودمان را گم کنیم ، نه این حرف ها نیست ، یک چیزی آوردند و یک بمبی این جا انداختند و فرار کردند و رفتند . » ( صحیفه نور، ج 13، ص 91 )

« یک دزدی آمده یک سنگی انداخته و فرار کرده .» ( همان ، ص 191 )

بیان این جملات نشانگر طمانیه و آرامش قلبی امام(ره) در نقش فرماندهی و رهبری جنگ است . این ویژگی بر جسته امام(ره) اضطراب و نگرانی را از مسئولان ، فرماندهان، ملت ایران و نیروهای مسلح از بین برد و تأثیر شگرفی بر روحیه حماسی ملت ایران در طول دفاع مقدس داشت . سردار سرلشکر محسن رضائی دیدار خود را با حضرت امام (ره) قبل از عملیات سرنوشت ساز فتح المبین که به دلیل مشکلات از جمله پیشدستی عراق در حمله به مواضع رزمندگان به وجود آمده بود، این گونه وصف می کند.

« وقتی به خدمت امام رسیدم ، ایشان را علی رغم آن همه نگرانی و اضطرابی که ما داشتیم ، بسیار خوشحال ، مسرور و خونسرد دیدم . وقتی جریان وقایع را برای امام تعریف کردم ، ایشان با خونسردی فرمودند شما پیروزید ، ادامه بدهید . من از خوشحالی و سرور امام (ره) تعجب کردم. ( پابه پای آفتاب، ج 3 ، ص 121


چگونگی خواندن نمازآیات

قرائت نماز آیات در هنگام خسوف واجب شرعی است؛

آنچه در زیر می خوانید طریقه

قرائت نماز آیات است.

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد ، که به

دو روش خوانده می شود .

صورت اول: بعد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و سوره

خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و

سوره را بخواند

و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود

و سپس سر

از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعی که قبل از

هر رکوعی حمد

و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده

نماید و بعد برای رکعت

پس از نیت ، با گفتن "الله اکبر" نماز را شروع می کنیم.

سوره حمد را بخوانید
و حالا پس از بسم الله الرحمن الرحیم ، آیه اول سوره قدر را بخوانید

به رکوع
بروید

برخیزید و آیه دوم سوره قدر را بخوانید (بسم الله الرحمن الرحیم نمی
خواهد فقط آیه بعدی سوره قدر) به رکوع بروید

برخیزید و آیه سوم سوره قدر را
بخوانید ؛ به رکوع بروید

برخیزید و آیه چهارم سوره قدر را بخوانید ؛ به رکوع
بروید

برخیزید و آیه پنجم سوره قدر را بخوانید ؛ به رکوع بروید

به
سجده بروید( دو بار سجده مثل نماز عادی )

رکعت دوم را مانند رکعت اول
بخوانید ، فقط در رکعت دوم می توانید قنوت را هم بخوانید

سپس رکوع پنجم را
بعد از قنوت بجا آورده، سر از رکوع برداشته و به سجده می روید .

با تشهد و
سلام ، نماز را به اتمام می رسانید .


ضمناً این نماز را می توان به
جماعت خواند ، چرا که جز نمازهای واجب می باشد .

احکام نماز آیات

1-
از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‏کند انسان باید نماز آیات را بخواند و
بنابر احتیاط واجب باید به قدری تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند.

2-
اگر خواندن نماز آیات را به قدری تاخیر بیندازد ، که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن
کند ، باید نیت ادا و قضا نکند ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن،نماز بخواند ، باید
نیت قضا نماید.

3- اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه بیشتر از خواندن یک
رکعت‏باشد ولی انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن یک رکعت ‏به آخر وقت آن
مانده باشد باید نیت ادا کند بلکه اگر مدت گرفتن آنها به اندازه خواندن یک رکعت هم
باشد بنابر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند و ادا است.

4- موقعی که
زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق می افتد، انسان باید فورا نماز آیات را
بخواند و اگر نخواند معصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و

هر وقت‏بخواند ادا
است.


ای عقاب کــــــــوه الله الصمـد

ای عقاب کوه الله الصمد!

آب و رنگ باغ آب و گل علی ست

صورت آیینه کامل علی ست

نور خالص، روح مطلق مرتضی

معنی لفظ انا الحق مرتضی

هی درآ! حیدر که نور مه تویی

تیغ لا در جنگ الا الله تویی

تیغ مهرت سر زد از بند قبا

چون نگوید بر تو مرحب مرحبا

 

 

ای عقاب کوه الله الصمد!

آب و رنگ باغ آب و گل علی ست

صورت آیینه کامل علی ست

نور خالص، روح مطلق مرتضی

معنی لفظ انا الحق مرتضی

هی درآ! حیدر که نور مه تویی

تیغ لا در جنگ الا الله تویی

تیغ مهرت سر زد از بند قبا

چون نگوید بر تو مرحب مرحبا

مرحبا ما صاحب رای توییم

کشته تیغ تولای توئیم

رازگو طفل دبستانیم ما

تیغ واکن مرحبستانیم ما

هادیان را زین سبب هدهد شدی

زانکه اول کشته ی خود، خود شدی

ای همه دروازه و خیبر تو خود

ای نخستین کشته ی حیدر تو خود

از درون و از برون آمد بکار

زین سبب شد نام تیغت ذوالفقار

یا علی از نفس دون ما را بزن

ذوالفقاری از درون ما را بزن

خلق را یارای سر الله نیست

هیچکس از قعر تو آگاه نیست

چون زمین از غربتت آگاه شد

قطره ای از وی چکید و ماه شد

با تو هستم ای ابد بان ازل

شیر مرد بیشه های لم یزل

ای عقاب کوه الله الصمد

از تو این گنجشک می خواهد مدد

می زند پیشانی ام برق سجود

چون ترا می خوانم از عمق وجود

آه ای رعد خدا بر جان طور

نام تو یعنی حریم روح و نور

ای هوای تشنگی باران ببار!

ای بشارت بر گنهکاران ببار!

ای که صید بی نشان در دام تست

استراق سمع حیرت نام تست

نام تو یعنی سحر یعنی سلام

نام تو یعنی خدا در یک کلام

صوفیان خاک رهت را می خرند

عارفان از نام تو گل می برند

ای گریبان حقیقت چاک تو

آسمان سرگشته ادراک تو

از ازل تا نقش حورالعین بود

عکس تو در قابی از قوسین بود

که گل معراج ها را چید تو

مصطفی را در تناها دید تو

تو بزرگی، خاک میدان تو نیست

آسمان را تاب جولان تو نیست

تا تو بودی باغ سلمان باز بود

دامن صحرا ابوذر ساز بود

بی تو از ذهن زمین گل دور شد

چشمه ی سبز عدالت کور شد

(احمد عزیزی)


من زیباترین دخترم چون نمازمیخوانممهدیه آذری 10ساله زیباترین دخترایرانی

میشل شولتس

کرزیزانوفسکی، عکاس اهل

هلند به دنبال یافتن پاسخ این

سؤال که زیبایی چیست؟ پنج

قاره جهان را زیر پا گذاشت و از

مردمان مختلف پرسید:

 آیا تو از همه زیباتری؟ وی گرچه با پاسخ هایی متفاوت در این زمینه روبرو شد اما عجیب

ترین و شاید گفت منحصر به فرد ترین پاسخ را در ایران شنید وقتی مهدیه به او گفت

"زیباست چون نماز می خواند اما حتی این عکاس هم درک نکرد.

عکس های او که در 10 کشور مختلف گرفته شده به صورت کتابی به نام زیباترین

شخص جهان انتشار یافته است. در این کتاب پیش از هر عکس، اول علتی که شخص

برای زیباترین بودن خود ذکر کرده آمده و سپس عکس او در پشت صفحه درج شده است.

روزنامه هلندی تراو مصاحبه و نوشتاری داشته با آقای کرزیزانوفسکی که در آن چند و

چون کار او این گونه توصیف شده است:

شولتس کرزیزانوفسکی برای انجام این پروژه عکاسی خود در کشورهای مختلف آگهی

هایی به این مضمون در روزنامه ها چاپ کرد: هر کس خود را زیباترین زیباها می داند به

این آگهی پاسخ دهد.در کنار این آگهی ها، او برای مطرح کردن این سؤال، به همراه تیم

خود به مناطق مختلف از کوچه پسکوچه های ایران گرفته تا حلبی آبادهای هند، نیز سر

زده است.از کتاب شولتس کرزیزانوفسکی چنین برمی آید که زیبایی، ابعاد گوناگون

زیادی دارد. بیشتر پاسخ دهندگان دلیل ویژه ای برای زیبا دانستن خود ذکر نکرده اند ولی

دسته ای نیز علت این حس را بیان کرده اند.

یکی، حفره های کوچکی که به هنگام خنده بر روی گونه هایش می افتد را نشان

زیباترین بودن خود دانسته و دیگری چشمان درشتش، و شخصی دیگر لب های قیطانی

اش را. یک زن نابینای هندی به کرزیزانوفسکی گفت: هر کس من را دیده می گوید که تو

زیبایی. مهدیه آذری، دختری 10ساله از ایران که به عنوان زیباترین، جلوی دوربین

کرزیزانوفسکی حاضر شد در باره دلیل زیبا بودن خود گفت: من زیباترین دخترم چون که

نماز می خوانم.


البته شولتس کرزیزانوفسکی که درکی درست از ارزشها و آثار نماز و نقش آن در

سلامت روحی و جسمی و معنوی مسلمانان ندارد در واکنش به حرف این دختر و خیلی

ساده و سر سری می گوید که این حرف نشانه یک ششتشوی مغزی کامل است. در

وب سایت شولتس کرزیزانوفسکی می خوانیم که حجت الاسلام محسن ترک زاده،

روحانی اهل اصفهان نیز گفته است که تمام تلاش خود را می کند تا به خدا برسد

بنابراین او زیباترین مرد جهان است.

در کشور آفریقایی نامیبیا او و افراد تیم کرزیزانوفسکی به روستاها رفتند و پس از اهدای

برنج به افراد محلی و برگزاری مراسم یک ساعته سنتی، سؤال خود را با روستاییان

مختلف مطرح کردند. روستاییان با دیدن این که چندین فرد بالغ از اروپا به راه افتاده و برای

پرسیدن این سؤال به آن جا آمده اند همگی از خنده بر روی زمین غلت می زدند.

شولتس کرزیزانوفسکی، افرادی را که برای عکس های کتابش انتخاب کرده با دقت

گلچین کرده است. برای مثال در جریان عکاسی ها مردی به او رجوع کرده و گفته است

از سیاره دیگری به زمین آمده و قرار است به زودی به سیاره خود بازگردد و به این دلیل

زیباترین فرد روی زمین است، ولی این فرد توسط کرزیزانوفسکی برای پروژه عکاسی

مناسب تشخیص داده نشد.

این عکاس 61 ساله هلندی پنج سال به دنبال معنی زیبایی بود ولی در پایان پروژه به

این نتیجه رسید که به پاسخی نرسیده است. او در این مورد می گوید: هر کس کتاب

من را مطالعه کند می تواند پاسخی را برای خود تصور کند. کار من، تنها این است تا

میان مردم تعامل و ارتباط ایجاد کنم. موضوع اصلی این است که بدانیم این افراد در مورد

زیبایی چه نظری دارند. فکر و نظر آن ها می تواند بر حس ما هم تأثیر بگذارد.

کرزیزانوفسکی می افزاید که بر عکس انتظاراتش کسی تا به حال پروژه و کتاب او را

مسخره نکرده و منفی ندانسته است. وی می گوید که کتاب مثبت گرای من شاید بتواند

حس کوچک مثبتی باشد در میان موج اخبار منفی که هر روزه رسانه ها به سوی ما

می فرستند.او می گوید که اخبار فاجعه و جنگ تبدیل شده به تفریح روزانه مردم و این

باعث شده تا دید ما به دنیای اطراف تبدیل به دیدی نادرست بشود.

یکی از روزنامه نگاران از کرزیزانوفسکی پرسید که آیا او خود را زیباترین فرد می داند؟

شولتس کرزیزانوفسکی در جواب گفت: اوایل از این پرسش فرار می کردم ولی الان می

گویم، بله، من خودم را زیباترین حس می کنم. در جریان این پنج سال فهمیدم که همه

به دنبال سازگار شدن با دنیای پیرامون خود هستند و ما خود می توانیم بر این سازگاری

ها و هماهنگ شدن ها تأثیر بسزایی بگذاریم.کرزیزانوفسکی ادامه می دهد: اگر بگویی

 بله، من زیباترینم، با گفتن همین جمله همه چیز دلپذیرتر، زیباتر و جالب تر می شود تا

وقتی که بگویی نخیر من زیبا نیستم. زیبا بودن یک امر انتخابی است.


سازمان تبلیغات اسلامی قم-جشنواره وبلاگ نویسی تبیان قم

 • پرتال تبیان قم
 • شرکت همه افراد در این جشنواره آزاداست.
 • ارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله اعلام مالکیت معنوی اثر است و در صورت اثبات خلاف این امر در هر مرحله ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهده شرکت کننده است.
 • ارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله پذیرش آیین نامه جشنواره است. تصمیم درباره مسایل پیش بینی نشده در این آیین نامه بر عهده کمیته شورایی دبیرخانه است و به اطلاع عموم خواهد رسید.
 • آثار رشته های عکس و پوستر می بایست با فرمت jpeg در اندازه 40*30 سانتی متر و با دقت 300dpi ارسال شوند. لطفا اندازه وحجم عکس ها را پیش از ارسال کنترل کنید، درصورتیکه عکس ها شرایط ثبت نام را نداشته باشند، درهنگام ثبت نام ،آپلود نخواهند شد.
 • هرگونه دخل و تصرف که سندیت عکس را مخدوش کند در عکس نباید انجام گیرد. ولی تصحیح نور و رنگ مجاز است.
 • از درج هرگونه متن ، لوگو و پاسپارتو بر روی عکسها و پوستر ها خودداری کنید.
 • ارسال آثار فقط به صورت اینترنتی و از طریق آپلود در سایت جشنواره است و ارسال ارسال شده مسترد نمی گردد.
 • اصل فایل عکس‌ها و پوستر ها در سایز بزرگ و با کیفیت مطلوب چاپ (با فرمتTif) می‌بایست نزد شرکت‌کنندگان موجود باشد، تا در صورت انتخاب اثر، به دبیرخانه ارسال شود.
 • شرکت در جشنواره ،به معنای پذیرش شرایط جشنواره بوده و برگزارکننده مجاز است ، از تمام یا بخشی ازآثار اعم از عکس، پوستر و مقاله در انتشارات مربوط به جشنواره ،اعم از کتاب ،نمایشگاه ،سایت جشنواره ،اطلاع رسانی و سایر موارد مرتبط با جشنواره با ذکر نام تولید کننده اثراستفاده نماید.
 • هر هنرمند می‌تواند جمعاً 5 قطعه عکس یا پوستر برای جشنواره ارسال کند و آثار باید با حجم کمتر از 500 کیلوبایت بر روی سایت جشنواره بارگذاری شوند.
 • مقاله دارای خصوصیات ذیل باشد:
 1. مسأله محور باشد.
 2. علمی-پژوهشی باشد.
 3. از منابع علمی معتبر استفاده شده باشد.
 4. روزآمد باشد.
 5. مطالب مستند و مباحث به درستی تحلیل شود.
 6. دارای نتیجه مناسب و قابل ارایه باشد.
 • مقاله حروف چینی شده و حد اکثر در 25 صفحه A4 در محیط Word تنظیم شده باشد.
 • در ابتدای مقاله چکیده فارسی (حد اکثر در 180 کلمه) آورده شود که در آن خلاصه¬ای از موضوع مقاله, روش تحقیق و مهمرین نتیجه وجود داشته باشد.
 • نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله می¬باشد.
 • معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.
 • برای ارجاع به منابع در داخل متن و به صورت (نام مولف, سال انتشار: شماره صفحه) عمل شود.
 • مقالات ترجمه‌ای تنها در صورتی پذیرفته می¬شوند که همراه با نقد و بررسی و تحلیل باشند.
 • درج بنراطلاع رسانی و یا لینک سایت جشنواره در وبلاگ شرکت کننده در طول برگزاری جشنواره الزامی است.
 • مطالب درج شده در وبلاگها به دور از کپی مطالب دیگر وب سایتها باشد. بدیهی است تکرار این امر درپستهای متوالی موجب کاهش امتیازات وبلاگ شما ازسوی هیات داوران خواهد شد.
 • مسئولیت مطالب و محتوای وبلاگهای شرکت کننده درجشنواره به عهده‌ی نویسنده‌ی آن است

معیارهای فنی مورد نظر در وبلاگها

 • سرعت بارگذاری وبلاگ : 4 امتیاز
  (عدم استفاده بیش ازحدکدهای جاوا، عدم استفاده ازموسیقی،استفاده از پست‌های کم در صفحه اول و ...)
  تبصره:استفادة مناسب ازکدهای جاوا وابزارهای مختلف کاربردی و زیباسازی،دارای امتیاز مثبت است و زیاده روی در آن مشمول کسر امتیاز می گردد.
 • رعایت اصول گرافیکی در قالب متناسب با موضوع : 6 امتیاز
  (رنگ‌بندی،نظم،طراحی قالب،طراحیheader و footer،اختصاصی سازی قالب،شمارش گر مخاطب)
 • قابلیت تعاملی قالب؛امکان نظرگذاری، امکان برقراری ارتباط با نویسنده و ... : 3 امتیاز
 • بروز رسانی مستمر و منظم : 3 امتیاز
 • استفاده از فید : 2 امتیاز
 • وضعیت وبلاگ در موتورهای جستجو : 3 امتیاز
 • نوآوری و خلاقیت و عدم استفاده از قالب‌های آماده : 4 امتیاز
 • نظر کلی داور ( از دیدگاه فنی ) : 5 امتیاز

معیارهای محتوایی مدنظر در وبلاگها

 • عنوان وبلاگ؛(جذابیت،دارابودن معنا و پیام و مناسب بامحتوای وبلاگ وجشنواره): 3 امتیاز
 • تعیین مخاطب و تناسب سطح و حجم اطلاعات با مخاطب : 4 امتیاز
 • سبک نوشتار، جذابیت، شیوا و رسا بودن نوشتار، رعایت نکات نگارشی، املایی و دستوری : 10 امتیاز
 • استفاده از جذابیت‌های ظاهری (استفاده درست از قلم‌ها، رنگ‌ها و تصاویر): 5 امتیاز
 • درج منابع و مستندات مطالب: 8 امتیاز
 • ارتباط پستهای وبلاگ با موضوع جشنواره: 3 امتیاز
 • استفاده مناسب از عکس، صوت و تصویر و ارائه پیوندهای مفید : 4 امتیاز
 • موضوع بندی مناسب مطالب و وجود ساختار موضوعی: 3 امتیاز
 • تولیدی بودن محتوا : 15 امتیاز
 • نظر کلی داور ( از دیدگاه محتوایی- نو آوری و ابتکار در سوژه های انتخابی و ویژگی خاص وبلاگ): 15 امتیاز

 

 

پرتال تبیان قم