سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای عقاب کــــــــوه الله الصمـد

ای عقاب کوه الله الصمد!

آب و رنگ باغ آب و گل علی ست

صورت آیینه کامل علی ست

نور خالص، روح مطلق مرتضی

معنی لفظ انا الحق مرتضی

هی درآ! حیدر که نور مه تویی

تیغ لا در جنگ الا الله تویی

تیغ مهرت سر زد از بند قبا

چون نگوید بر تو مرحب مرحبا

 

 

ای عقاب کوه الله الصمد!

آب و رنگ باغ آب و گل علی ست

صورت آیینه کامل علی ست

نور خالص، روح مطلق مرتضی

معنی لفظ انا الحق مرتضی

هی درآ! حیدر که نور مه تویی

تیغ لا در جنگ الا الله تویی

تیغ مهرت سر زد از بند قبا

چون نگوید بر تو مرحب مرحبا

مرحبا ما صاحب رای توییم

کشته تیغ تولای توئیم

رازگو طفل دبستانیم ما

تیغ واکن مرحبستانیم ما

هادیان را زین سبب هدهد شدی

زانکه اول کشته ی خود، خود شدی

ای همه دروازه و خیبر تو خود

ای نخستین کشته ی حیدر تو خود

از درون و از برون آمد بکار

زین سبب شد نام تیغت ذوالفقار

یا علی از نفس دون ما را بزن

ذوالفقاری از درون ما را بزن

خلق را یارای سر الله نیست

هیچکس از قعر تو آگاه نیست

چون زمین از غربتت آگاه شد

قطره ای از وی چکید و ماه شد

با تو هستم ای ابد بان ازل

شیر مرد بیشه های لم یزل

ای عقاب کوه الله الصمد

از تو این گنجشک می خواهد مدد

می زند پیشانی ام برق سجود

چون ترا می خوانم از عمق وجود

آه ای رعد خدا بر جان طور

نام تو یعنی حریم روح و نور

ای هوای تشنگی باران ببار!

ای بشارت بر گنهکاران ببار!

ای که صید بی نشان در دام تست

استراق سمع حیرت نام تست

نام تو یعنی سحر یعنی سلام

نام تو یعنی خدا در یک کلام

صوفیان خاک رهت را می خرند

عارفان از نام تو گل می برند

ای گریبان حقیقت چاک تو

آسمان سرگشته ادراک تو

از ازل تا نقش حورالعین بود

عکس تو در قابی از قوسین بود

که گل معراج ها را چید تو

مصطفی را در تناها دید تو

تو بزرگی، خاک میدان تو نیست

آسمان را تاب جولان تو نیست

تا تو بودی باغ سلمان باز بود

دامن صحرا ابوذر ساز بود

بی تو از ذهن زمین گل دور شد

چشمه ی سبز عدالت کور شد

(احمد عزیزی)